Gaius (37-41)

GAIUS (Caligula)
18.3.37 – 24.1.41


Yleinen rahapolitiikka


Gaius jätti rahajärjestelmän pääpiirteet ennalleen. Hän siirsi aluksi painopisteen quadranseihin ja tyyppien
sisältöön, joka poikkesi täysin aiemmasta. Kulta- ja hopearahat olivat samanpainoisia kuin aiemmin,
sestertiusten painojakautuma on kapea ja dupondiukset ovat painavampia kuin Augustuksella. Assit ja
quadransit ovat entisen painoisia.
Ainoa ongelma on ratkaista, missä kulta- ja hopearahat lyötiin. Vuosina 37- 38 näiden ulkonäkö muuttui
siinä määrin, että voidaan esittää lyönnin siirtyneen Roomaan.


Rooman rahapaja
a) kulta ja hopea
Lugdunum oli aloittanut yhdellä takasivulla ja Victoria- tyyppisellä kultaquinariuksella. Toisessa annissa
oli jo kolme takasivua, joiden lisäksi Roomassa aloitettiin neljäs tyyppi. Näin Rooma aloitti neljällä
työpajalla, joilla oli kullakin oma tyyppinsä. Vuosina 38- 39 lyötiin vain kultaquinariuksia, vuoden 40
jälkeen neljää tyyppiä ja vuosina 40- 41 taas vain quinariuksia, kunnes lyötiin kahta tyyppiä vain
hopealle (Gaius surmattiin tammikuun 24 päivänä vuonna 41).
Rooman tuotanto oli pieni päätellen säilyneistä rahoista. Aureusleimasimia tunnetaan suurimmastakin
annista vain kymmenen. Sama pätee hopeaan, ja varsinkin vuoden 41 denarit ovat hyvin harvinaisia,
lyötiinhän niitä vain noin kolme viikkoa.
b) AE
Päivättyjen AE- rahojen yleiskuva on suhteellisen yksinkertainen. Sekä vuosina 37- 38 että 39- 40 lyötiin
neljää sestertius-tyyppiä, joista kolmessa on Gaiuksen muotokuva ja neljännessä Pietas. Nämä eivät ole
yleisiä. Samassa yhteydessä lyötiin ratsastajatyyppinen dupondius ja Germanicuksen asseja. Molemmissa
on Gaiuksen nimi takasivulla, ja ne ovat sestertiuksia yleisempiä. Gaiuksen muotokuva ilmestyi vasta
Vesta- asseihin, jotka ovat yleisiä vuosilta 37- 38 ja harvinaisempia vuosilta 39- 40. Vuosina 38- 39
lyötiin RCC- quadransit.
Tyyppien painopiste oli keisariperheen yhtenäisyydessä ja Gaiuksen esivanhemmissa. Vain RCCquadranseilla on ajankohtainen aihe, puolen prosentin veron poisto.
Agrippan nimiin lyötiin runsaasti asseja Gaiuksen kuoltuakin.
Rooman rahapaja ylläpiti korkeaa taiteellista tasoa. Kullalla ja hopealla pieni aihio rajoitti taiteellisuuden
kehitystä.


Rooman rahapajan toiminnan järjestely

Lugdunumissa oli toiminut aluksi kaksi ja sitten kolme työpajaa. Roomaan siirron jälkeen toiminta oli
seuraava:

kulta ja hopea aurikalkum ja kupari
37-384 Agrippa, Divus Aug. 6 Adlocutio, sisaret,
Germanicus, SPQR…
Drusus, Divus Aug.
Vesta, SPQR…
38-391 kultaquinarius 1 RCC quadrans
39-404 kuten 37-386 kuten 37-38 ja RCC-
quadrans
40-411 kultaquinarius5 Adlocutio, Drusus,
Divus Aug. Vesta, SPQR…
412 Agrippina, Divus Aug.

Leimasimien asento on AE- rahoilla vastakkainen, mutta kullalla ja hopealla epäsäännöllinen. Lisäksi on
huomattava, että kullalla ja hopealla tekstit ovat vastapäivään ja AE:lla takasivun tekstit lähes
säännöllisesti myötäpäivään.


Gaiuksen rahanlyönti ei ollut runsasta, mutta tuskin hänen rahoja poistettiin tarkoituksellisesti käytöstä,
millä joskus on yritetty selittää rahojen harvinaisuutta.

Kappadokian Caesarea

Gaius antoi Tiberiuksen perustaman pajan jatkaa didrachmojen ja drachmojen lyöntiä. Vuosiin 37- 38
ajoittuvissa drachmoissa on Gaiuksella ylimääräisiä arvonimiä takasivun tekstissä. Tyyppinä ovat
pappistunnukset. Yksi didrachma palauttaa mieliin 20 vuoden takaisen Armenian vasallivaltioksi
saattamisen.
Useimmat näistä rahoista ovat harvinaisuuksia, mutta ilmeisesti ne lyötiin paikalla olleen legioonan
palkkojen maksuun.

Lisätietoja

Amerikan numismaattisen yhdistyksen (ANS) sivustolta voi selata kuvia Gaius / Caligulan rahoista, sekä tehdä rajauksia rahan teeman, nimen, vuosiluvun ja rahapajan mukaan:

Online Coins of the Roman Empire: Browse Collection (numismatics.org)

Hyvä lista kuvineen Gaius / Caligulan ajan rahoista RIC viitteineen löytyy oheisen linkin kautta:

http://www.ancientcoins.ca/RIC/RIC1/RIC1_Caligula.htm

Kuvia