Heinosen kirjat

Antti Heinonen on toiminut Euroopan keskuspankin seteliosaston johtajana ja kirjoittanut viisi laadukasta kirjaa Suomen setelihistoriasta. Heinonen vetää Suomen Numismaattisen Yhdistyksen setelikerhoa ja on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana 1990-luvulla.

Ohessa linkit Heinosen kirjoihin. Huomaa, että linkkien versioita on päivitetty ajan tasalle kirjan julkaisun jälkeen ja niistä löytyy viimeisin tieto.

VIIMEISET MARKAT Suomen markkamääräiset setelityypit 1945–2002 (2012)

Teoksessa kuvataan Suomen paperirahan historiaa setelinleikkauksesta aina eurojen käyttöönottoon asti. Markkaseteleiden elinkaarta vuosina 1945–2002 tarkastellaan sekä kotimaisesta että kansainvälisestä näkökulmasta. Kirjassa on runsaasti uutta tietoa seteleistä ja niiden suunnittelusta. Näyttävä kuvitus esittelee muun muassa ennen julkaisemattomia luonnoksia tunnetuilta taiteilijoilta. Teos sisältää myös paljon numismaattisesti kiinnostavia yksityiskohtia sekä tietoa seteleiden painotekniikan ja aitoustekijöiden kehityksestä.

VIIMEISET MARKAT Suomen markkamääräiset setelityypit 1945–2002 (2012)

Linkki kirjaan: https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/julkaisut/muut-julkaisut/viimeiset-markat–suomen-markkamaaraiset-setelityypit-19452002/

ENSIMMÄISET EUROT Eurosetelisarjan synty, liikkeeseenlasku ja ensi vuosikymmen (2014)

Teoksessa kuvataan euroseteleiden syntyä ja kehitystä 1990-luvun alkuvuosista aina toisen eurosetelisarjan, Europa-sarjan, kehittämiseen asti. Ensimmäiset eurot kuvaa yksityiskohtaisesti monia euroseteleiden ulkoasun valmistelussa, tuotannossa ja liikkeeseenlaskussa esiin tulleita valintoja ja päätymistä lopulliseen ratkaisuun. Tarkastelua rikastavat monet kirjoittajan henkilökohtaisiin kokemuksiin perustuvat havainnot ja tarinat. Vaikka kirjan lähestymistapa on eurooppalainen, peilautuvat asiat Suomen olosuhteisiin. Runsas kuvitus täydentää tekstiä. Kirjan tekijä Antti Heinonen oli keskeisesti mukana euroseteleiden kehitystyössä ja niiden liikkeeseenlaskun valmisteluissa jo toimiessaan Suomen Pankin maksuvälineosaston päällikkönä. Hän oli yli kymmenen vuoden ajan Euroopan keskuspankin seteliosaston johtaja ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän setelikomitean puheenjohtaja aina vuoden 2008 loppupuolelle asti.

ENSIMMÄISET EUROT Eurosetelisarjan synty, liikkeeseenlasku ja ensi vuosikymmen (2014)

Linkki kirjaan: https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/julkaisut/muut-julkaisut/ensimmaiset-eurot/

SODAN JA RAUHAN RAHAT – Suomen erikoinen setelihistoria 1917–1945 (2016)

Teoksessa kuvataan Suomen itsenäisyyden alkuvuosikymmenten aikaa setelihistorian näkökulmasta. Ensimmäisen maailmansodan loppuvuosien, vuoden 1918 sisällissodan sekä talvi- ja jatkosodan kriisiolosuhteissa monet seteleitä koskevat ratkaisut jouduttiin tekemään poikkeuksellisissa oloissa. Niiden seurauksena oli joukko itsenäisyyden ajan setelihistorian erikoisimpia tapahtumia ja toimenpiteitä, jotka kytkeytyivät ajanjakson poliittisiin murroksiin ja taitekohtiin. Moniin kirjassa käsiteltyihin kysymyksiin ei ole yhtä selvää vastausta, mutta yhdistelemällä eri lähteistä saatavaa tietoa runsaaseen kuva-aineistoon kirjassa päädytään uusiin tulkintoihin. Yhdessä aikaisemmin ilmestyneiden Viimeiset markat- ja Ensimmäiset eurot -kirjojen kanssa teos kattaa koko itsenäisyyden ajan setelihistorian.

SODAN JA RAUHAN RAHAT – Suomen erikoinen setelihistoria 1917–1945 (2016)

Linkki kirjaan: https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/julkaisut/muut-julkaisut/sodan-ja-rauhan-rahat/

Katso ohesta Antti Heinosen esitelmä kirjan julkistustilaisuudesta:

RUPLISTA MARKKOIHIN Suomen suuriruhtinaskunnan setelit 1812–1898 (2018)

Teoksessa kuvataan Suomen suuriruhtinaskunnan aikaa setelihistorian näkökulmasta. Ensi vaiheessa setelihuollon ratkaisut tehtiin kiinteänä osana Venäjän rahajärjestelmää. Krimin sodan aiheuttama epävakaisuus johti kuitenkin määrätietoisiin pyrkimyksiin Suomen rahajärjestelmän itsenäistämiseksi ja seteleiden hallinnan ottamiseen omiin käsiin. Samalla Suomen Pankki valitsi uuden viiteryhmän, sillä esimerkit ja asiantuntemus haettiin Pietarin sijasta Pohjoismaista sekä Keski-Euroopasta. Poliittisen ajattelun muutokset heijastuivat myös seteleiden kuva-aihe- ja symbolivalinnoissa. Suomen suuriruhtinaskunnan rahajärjestelmä oli tässä suhteessa poikkeuksellinen, ja huolimatta Venäjän viranomaisten pyrkimyksistä seteleiden hallinnan rajoittamiseksi se tasoitti tietä Suomen valtiolliseen itsenäisyyteen.

RUPLISTA MARKKOIHIN Suomen suuriruhtinaskunnan setelit 1812–1898 (2018)

Linkki kirjaan: https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/julkaisut/muut-julkaisut/ruplista-markkoihin/

Katso ohesta Antti Heinosen esitelmä kirjan julkistustilaisuudesta:

HALLITUS KANSAN KUKKAROLLA Seteleiden leikkaaminen vuosien 1945 ja 1946 vaihteessa (2020)

Teoksessa kuvataan Suomen setelihistorian dramaattisinta tapahtumaa. Kirja täydentää Antti Heinosen aikaisempia teoksia Suomen setelihistoriasta. Seteleiden vaihdon toteutustapa vuosien 1945 ja 1946 vaihteessa eli niiden leikkaaminen tuli suurena yllätyksenä lähes kaikille. Erityisesti vähävaraisille ja haja-asutusalueella asuville koko seteleiden vaihto tuli yllätyksenä merkittävin seurauksin. Monille jäi tunne, että he menettivät puolet seteleidensä arvosta. Pelko uudesta setelinleikkauksesta jäi elämään vuosikymmenten ajaksi ja aiheutti ajoittain laajalti paniikkireaktioita.

HALLITUS KANSAN KUKKAROLLA – Seteleiden leikkaaminen vuosien 1945 ja 1946 vaihteessa (2020)

Linkki kirjaan: https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/julkaisut/muut-julkaisut/ruplista-markkoihin/

Katso ohesta Antti Heinosen esitelmä kirjan julkistustilaisuudesta: