SNY mitalit

Mitalien lyöttäminen varojen sallimissa puitteissa mainitaan jo Suomen Numismaattisen Yhdistyksen vuoden 1914 säännöissä eräänä yhdistyksen toimintamuodoista. Seuraavassa luettelossa esitellään yhdistyksen lyöttämiä mitaleja.

Kaikkien mitalien lyöntimäärä ei selviä yhdistyksen arkistosta. 1920-luvun kohdalla arkistotiedot eräissä tapauksissa eroavat Boströmin julkaisemista tiedoista.

Yhdistyksen mitaleista on kuvaus myös Allan Ylisen julkaisussa Numismaatikkoja ja numismatiikkaa mitaleissa (Helsinki 1985). Siinä ovat mukana nekin yhdistyksen jäsenistä teetetyt mitalit, jotka eivät ole yhdistyksen itsensä lyöttämiä.

SNY numero

Nimi

Kuvaus

Lyöntimäärä Viite

Kuva 1

Kuva 2

1.1

Elias Brenner (1647-1717)

Lyöty Brennerin kuoleman 300-vuotismuistoksi, valm. 1920. John Munsterhjelm; Otto Oertel, Berliini. 60 mm.

AE 100        B I 25 vii


1.2

Elias Brenner (1647-1717)

Kuten yllä, paitsi AR lyöty Helsingin rahapajassa 1922.

AR 20          B I 25 vii

2.1

C. J. Adlercreutz (1757-1815)

Vänrikki Stoolin miehet – 1/6 - C. J. Adlercreutz. 1923. J. Munsterhjelm, osittain M. Hallbergin

luonnosten perusteella; O. Oertel, Berliini. 55 mm.

AR 30          B I 73

2.2

C. J. Adlercreutz (1757-1815)

Kuten yllä.

AE 300        B I 73

3.1

G. C. von Döbeln (1758-1820)

Vänrikki Stoolin miehet – 2/6 - G. C. von Döbeln. 1923. J. Munsterhjelm, osittain M. Hallbergin

luonnosten perusteella; O. Oertel, Berliini. 55 mm.

AR 30          B I 73

3.2

G. C. von Döbeln (1758-1820)

Kuten yllä.

AE 300        B I 74 ii

4.1

J. A. Sandels (1764-1831)

Vänrikki Stoolin miehet – 3/6 - J. A. Sandels. 1923. J. Munsterhjelm, osittain M. Hallbergin

luonnosten perusteella; O. Oertel, Berliini. 55 mm.

AR 30          B I 80 ii.

4.2

J. A. Sandels (1764-1831)

Kuten yllä

AE 300        B I 80 ii.

5.1

C. N. af Klercker (1734-1817).

Vänrikki Stoolin miehet – 4/6 - C. N. af Klercker. 1923. J. Munsterhjelm, osittain M. Hallbergin

luonnosten perusteella; O. Oertel, Berliini. 55 mm.

AR 25          B I 59

5.2

C. N. af Klercker (1734-1817).

Kuten yllä

AE 200        B I 59

6.1

J. Z. Duncker (1774-1809)

Vänrikki Stoolin miehet – 5/6 - J. Z. Duncker. 1924. J. Munsterhjelm, osittain M. Hallbergin

luonnosten perusteella; O. Oertel, Berliini. 55 mm.

AR 25          B I 91

6.2

J. Z. Duncker (1774-1809)

Kuten yllä

AE 200        B I 91

7.1

Olof Wibelius (1752-1823)

Vänrikki Stoolin miehet – 6/6 - Olof Wibelius. 1924. J. Munsterhjelm, osittain M. Hallbergin

luonnosten perusteella; O. Oertel, Berliini. 55 mm.

AR 25          B I 68

7.2

Olof Wibelius (1752-1823)

Kuten yllä

AE 200        B I 68

8.1

Mauritz Hallberg (1851-1924)

Mauritz Hallberg (1851-1924). Muistomitali,

valrn. 1926.J Munsterhjelm; O. Oertel, Berliini.

60 mm.

AR 30          B I 135

8.2

Mauritz Hallberg (1851-1924)

Kuten yllä.

AE 300         B I 135

9.1

H. G. Porthan (1739-1804)

Muistomitali, valm.

1930. Felix Nylund; Janvier, Berchot & Co.,Pariisi. 55 rnm.

AR 50           B I 63 iv

9.2

H. G. Porthan (1739-1804)

Kuten yllä.

10

Yhdistyksen vierailu rahapajassa 9.12.1929.

Suunn. P. E. af Enehjelm, kaiv. ja lyönyt Y. F.

Sundqvist 1930. 40 mm..

AR 21          B II 226.

11.1

Kustaa II Aadolfin joukkojen saapuminen

Saksaan 1630

Lyöty muistoksi Suomen

osallistumisesta 30-vuotiseen sotaan, valm.

1931 . Bertel Nilsson; L. C. Lauer, Nürnberg.

60 X 38 mm, yksip.

AR 40          B II 19 v

11.2

Kustaa II Aadolfin joukkojen saapuminen

Saksaan 1630

Kuten yllä

AE 300

12.1

H.J. Boström (1876-1930)

Muistomitali, valm .

1932. Gerda Qvist; Sporrong & Co, Tukholma.

56 mm.

AR 30          L 28

12.2

H.J. Boström (1876-1930)

Kuten yllä.

AE 100

13.1

Mikael Agricola (n. 1510-1557)

Lyöty Uuden

testamentin

suomentamisen

400-vuotismuis-toksi 1948. Sulho Sipilä;

Kultakeskus Oy; 56 mm.

AR 25?        L 3 

13,2

Mikael Agricola (n. 1510-1557)

Kuten yllä.

AE 300

14.1

D.E.D. Europaeus (1820-1884)

Lyöty yhteistyössä Kalevalaseuran kanssa 1948, aloitteen teki mitalin muovailija Alpo Sailo; työssä avusti Nina Sailo. Etusivu perustuu jo 1934 valmistunee-seen reliefiin. Kultakeskus Ov. 56 mm.

AR 25          L 67

14.2

D.E.D. Europaeus (1820-1884)

Kuten yllä.

AE 200

15

Yhdistyksen vierailu Rikosmuseossa 16.5.1951

Plaketti, johon kiinnitetty väärennetty vuoden 1866 markka. 61x41 mm. Osanottajien kappaleissa (27) takasivulla numero ja nimikaiverrus.

AR35           L 818

16.1

Lauri O. Th. Tudeer (1884-1955)

Lyöty 1951. Essi Renvall; Kultateollisuus Oy. 56 mm.

AR 20          L 333

16.2

Lauri O. Th. Tudeer (1884-1955)

Kuten yllä.

AE 200

17.1

J. L. Runeberg (1804-1877)

150-vuotismitali, lyöty 1954. Gerda Qvist; Kultateollisuus Oy.

36 mm.

AR 40          L 265

17.2

J. L. Runeberg (1804-1877)

Kuten yllä

AE 200

18.1

P. G. Fahnehjelm (1735-1816)

Lyöty yhdistyksen 40-vuotisnäyttelyn johdosta 1954. P. U. Helle; Suomen rahapaja. 40 mm, yksip.

Näyttelyn osanottajien kappaleissa (AR) takasivulla nimikaiverrus.

AR 28          

L 68; NNÅ 1955,

s. 178.

18.2

P. G. Fahnehjelm (1735-1816)

Kuten yllä.

AE 50

19.1

Uno Cygnaeus (1810-1888)

150-vuotismitali, valm. 1961. Essi Renvall; Kultateollisuus Oy. 70 mm. kouluhallitukselle annettu 1981 lupa uusintalyôntiin.

AR 10          L 47

19.2

Uno Cygnaeus (1810-1888)

Kuten yllä.

AE 200


20.1

Yhdistyksen vierailu rahapajassa 12.11.1962.

Etusivu sama kuin A. Laitakarin 60-vuotismitalissa (Oiva Helenius 1950); takasivun kirjoituksen muotoillut Olof Eriksson. Suomen rahapaja. 56 mm.

AR 47

20.2

Yhdistyksen vierailu rahapajassa 12.11.1962.

Kuten yllä.

AE 83

1979 saatu rahapajasta lisäksi AE 17. L 819.

21.1

Yhdistyksen 50-vuotismitali

Lyöty 1964. Pekka Kontio; Kultateollisuus Oy. 70 mm.

AR 1            L 817

21.2

Yhdistyksen 50-vuotismitali

Kuten yllä.

AE 138

22

Aarne Laitakari (1890-1975)

Aarne Laitakarin 75-vuotismitali, valettu 1965. Heikki Nieminen. 81 mm.

AE 32          L 170

23

Nordisk Numismatisk Unionin kokous Helsingissä ja Turussa 1968

Annikki Vormala, Kultateollisuus Oy. 35 mm.. Osanottajien kappaleissa (25) syrjässä nimikaiverrus.

AR 30          L 1004

24

Hjalmar Tallqvist (1870-1958 )

Hjalmar Tallqvistin 100-vuotismitali; valettu 1971; Nina Terno; val. Toivo Jaatinen,

108x71 mm.

AE              N 2/72 s. 21; 5/72, s.13

25

”Pro numismatica"

Yhdistyksen ansiomitali, valettu 1971. Kari Juva (1970); val. T. Jaatinen. 120 mm.

AE 10, teetettiin 5 lisää 1991     N 1/73 s.8

26

Jouko Voionmaa (1912-1991)

Jouko Voionmaan 60-vuotismitali, valettu 1972. Raimo Heino; val. T. Jaatinen. 130 mm.

AE 63         N 5/72, s.3-4

27

Aarre Vuorjoki (1903-1998).

70-vuotismitali, valettu 1973, Kauko Räsänen; val. T. Jaatinen. 100 x 130 mm. Kuva s. 40. Vuorjoen kädessä on tyttären kuva.

AE 50         N 4/73, s.13; 5/75, s.15.

28

Kultakantaan siirtymisestä 100 vuotta 1977

Gustaf v. Numers; Tillander Oy. Koko sama kuin autonomian aikaisella 20 mk rahalla (21,3mm, 6,45 g).

AU 170        

N 5/77

s. 178

29

Itsenäinen Suomi 60 vuotta 1977

G. v. Numers, Tillander Oy. Koko sama kuin Ruotsin riikintaalerilla (40 mm, 29 g).

AR 330, joista 300 patinoituja. N 5/77, s. 178

30

Elinkeinova-paus 100 vuotta 1979.

Gustav. v.

Numers/Olof Eriksson, Tillander Oy. Läpimitta sama kuin Kristiinan kupariäyrillä (43 mm).

AE 200       N 4/79, s. 160

31.1

Nordisk Numismatisk Unionin kokous Helsingissä ja Turussa 1981

Takasivu sama kuin edellisessä. G. v. Numers/Mauno Honkanen, Tillander Oy. 45 mm. Osanottajien kappaleissa (AE) nimi kaiv. syrjään.

AR 30         N 4/81, s. 158

31.2

Nordisk Numismatisk Unionin kokous Helsingissä ja Turussa 1981.

Kuten yllä.

AE 85

32.1

Nils J. Lindberg (1926-).

60-vuotismitali, lyöty 1986. Kauko Räsänen; Tillander Oy. 80 mm

AR 30         N 4/81, s. 158

32.2

Nils J. Lindberg (1926-).

Kuten yllä.

AE 125.

33.1

Eero Helme 60-vuotta (1929-2003)

Eero Helmeen 60 vuotismitali. 1989. Aimo Tukiainen. 80 mm, hopeisen paino 475 g.

AR 10         ST 1/90

33.2

Eero Helme 60-vuotta (1929-2003)

Kuten yllä.

AE 150

34.1

Patrick Bruun  (1920-2007)

Patrick Bruun 70-vuotismitali. Raimo Heino 1990

AR 25?      NA 3/90

34.2

Patrick Bruun  (1920-2007)

Kuten yllä.

AE 150

35

Pro numismatica

Vuonna 2013 yhdistys teetätti taiteilija Erkki Kannostolla uuden ansiomitalin (Pro Numismatica), jota jaettiin ensimmäisen kerran yhdistyksen 100-vuotisjuhlien yhteydessä 2014.

AE 25          

NA 4/12 s.

120

36.1

Suomen numismaattinen yhdistys 100-vuotta

Yhdistyksen 100-vuotisjuhla-mitali, suunnitellut Erkki Kannosto. 2014. 69 mm x 61 mm

AR 20          

NA 3/14

s.77

36.2

Suomen numismaattinen yhdistys 100-vuotta

Kuten yllä.

AE 160

Lyhenteet:

AU = kulta, AR = hopea, AE = pronssi.

B I-II = H.J. Boström, Suomen muistorahat I-II (Helsinki 1932, 1936)

L = Aarne Laitakari, Suomen mitalit 1936-1968 (Helsinki 1969)

NNUM = Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad

NNÅ = Nordisk Numismatisk Årskrift

N = Numismaatikko-lehti

NA = Numismaattinen Aikakauslehti

ST = SNY:n Tiedotuslehti

NM = Numismatiska Meddelanden