Taustaa

Ensimmäisen osan johdantoon on vain vähän lisäämistä. Raskas aureus (42 kappaletta naulasta) esiintyy
vielä idässä Vespasianuksen aikaan. Domitianus näyttää yrittäneen parantaa hopeaa. As ja dupondius
ovat toisinaan vaikeasti erotettavissa toisistaan. Trajanuksen ja Hadrianuksen aikaan lyötiin myös
aurikalkumista rahakkeita, asseja, semissejä ja quadranseja.
Mitalit eivät kuulu tarkkaan ottaen aihepiiriin, mutta kookkaat kulta- ja hopeamitalit olivat yleisiä
Domitianuksen aikaan.
Trajanus keskeytti aasialaisen cistoforuksen lyömisen. Hadrianus lyötti muutamia cistoforuksia ja uudisti
vanhat provinssirahavarastot.
Keisarien hallituskausittaisen esittelyn yhteydessä käsitellään ajoitusta, tyyppejä, rahapajoja sekä mm.
kaivosrahoja