Väärennökset

Rahaväärennökset eivät ole uusi asia, niitä on ollut kautta aikain. Väärennösten saatavuus on kuitenkin viime aikoina helpottunut muun muassa kiinalaisten nettipalvelujen käytön lisääntymisen kautta. Voi käydä niin, että asiasta tietämättömät hankkivat väärennöksiä, jakelevat niitä eteenpäin ja lopulta väärennösten alkuperä jälleenmyyntiketjussa unohtuu. Myös netin huutokaupoissa kuten huuto.netissä ja eBayssa on myyjiä, jotka tietoisesti pyrkivät tekemään voittoja väärennöksiä myymällä.

Harrastajan on hyvä tietää, että lähes kaikista vähänkään arvokkaammista kolikoista on olemassa väärennöksiä. On myös tärkeää tietää, että käytännössä kaikki väärennökset on tunnistettavissa.Ammattilaisten ja vastuullisten toimijoiden, kuten SNY, kanssa käytännössä väärennösriski voidaan lähes kokonaan poistaa.

VÄÄRENNÖKSIEN LEVIÄMISEN EHKÄISY

Hyvin tärkeää on ennaltaehkäisy eli numismaattisen yhteisön täydellinen nollatoleranssi väärennöksiin (joita ovat myös merkitsemättömät kopiot) liittyen, niitä ei kenenkään tulisi hyväksyä osaksi kokoelmaansa, hankkia tai jaella eteenpäin. Poikkeuksena tästä on aikalaisväärennökset (kymmenien ja jopa satojen vuosien takaa), joiden kerääminen on suosittu harrastus ja osa numismatiikkaa. Moderneista merkitsemättömistä kopioista ja väärennöksistä, sen sijaan kannattaa kaikkien pysyä erossa.

Alla olevassa kuvassa on keinoja, joilla väärennöksien leviämistä voidaan ehkäistä ja kuinka niitä voidaan tunnistaa luotettavasti. Harrastajien tuen ja tiedotuksen lisäksi, tärkeä periaate on ”nollatoleranssi” väärennöksille. Eli kaupankäyntiä väärennöksillä ei tule hyväksyä. Myös oikeiden termien käyttö on tärkeää. Jos erehtymisvaara oikean ja väärän välillä on olemassa joko heti tai myöhemmin jälleenmyyntiketjussa, on kyseessä väärennös. Kopiot on aina merkittyjä, samoin replikat on ominaisuuksiltaan aina tunnistettavissa. Väärennösten jälleenmyynti sen sijaan on rangaistavaa.

Väärennöksiltä välttymisen keinoja

Mitä sitten harrastelijanumismaatikko voi tehdä? Ensiksikin on tärkeää, että kokoelman täydennykset hankitaan luotettavista lähteistä. SNYn huutokaupan ammattilaisten käsitellessä kymmeniä tuhansia seteleitä ja kolikoita vuosittain, väärennösten tunnistamiseen muodostuu vahva rutiini ja riski väärennöksien pääsemisestä kaupankäyntiin minimoituu.

Toinen tärkeä asia on oman aihealueen tuntemus, näin vältytään selkeimmiltä huijauksilta. Esimerkiksi antiikin alue on haastava, ja ei-aikalaisväärennöksiä on olemassa jo 1600-luvulta alkaen eri laatuisina versioina. Paljon tietoa löytyy kirjallisuudesta,  laadukkailta nettisivuilta ja SNY:n omista julkaisuista. Myös aktiivinen yhdistyksen antiikkikerho on hyvä tiedonlähde. Jos väärennöksiä on kokoelmaan joutunut, olisi ne hyvä merkitä selvästi, jotta erehtymisvaara jatkossa minimoituu. SNY myös ylläpitää väärennöskokoelmaa, ja ottaa mielellään vastaan löydettyjä väärennöksiä. Väärennöskokoelmaa hyödynnetään tiedotukseen jäsenistölle, ja siihen voi tutustua yhdistyksen tiloissa Mechelininkadulla.

Ainakin arvokkaammat hankinnat omaan kokoelmaan on syytä tutkia varmuuden vuoksi, etenkin jos on yhtään syytä epäillä väärennöstä. Peruskeinoina on tarkastaa kolikon paino tarkalla vaa’alla ja mitat elektronisella työntömitalla. Lisäksi kolikon ulkoasu kannattaa tarkastaa suurennuslasilla tai luupilla. Epätasainen pinta, kiillotusjäljet, reunanlaatu ja yksityiskohdat paljastavat ison osan väärennöksistä. Jos väärennös on juuri hankittu, tulee siitä vaatia rahat takaisin. Väärennös tulisi tuhota, leimata esimerkiksi C-leimalla (copy) tai vaikkapa antaa SNYn kokoelmiin, ja näin raha on jatkossa poissa markkinoilta. Myös yhdistyksen toimistolla sekä toiminnanjohtaja että huutokaupanhoitaja auttavat väärennöksiin liittyvissä kysymyksissä.

TUKI JA KOULUTUSMATERIAALI

Tähän on koottu tukimateriaaleja väärennöksiin liittyen:

1. SNY väärennöstukimateriaali

Ohessa SNYn tukimateriaalia väärennysten ennaltaehkäisyyn ja tunnistamiseen. Materiaalilla pääset hyvin alkuun kuinka kotikonstein voi tunnistaa ja välttyä väärennöksiltä:

Tukipaketti-1

Tukimateriaalia päivitetään jatkuvasti ja sinne lisätään ajankohtaisia ja tärkeimpiä esimerkkejä väärennöksistä.

2. ANA – American numismatic associationin opetusvideo väärennöksistä:

Erinomainen opetusvideo, jossa käydään läpi väärennöksien tunnistamista ja referenssimateriaaleja. Video on englanniksi, mutta kannattaa katsoa.

3. Antiikin rahojen väärennökset

Oheisen linkin kautta löytyy erittäin kattava referenssikuvasto antiikin rahojen väärennöksistä: LINKKI

Sivustolla on hyvä hakutoiminto kuville antiikin ajan väärennetyistä rahoista (search fake coin reports), jossa voi hakusanoilla löytää kuvia väärennöksistä helpottamaan niiden tunnistamista. Sivustolla on kuva yli 15 000 antiikin rahojen väärennöksestä, ja väärennöksien tunnistaminen kuvan avulla on yksinkertaista. Sivuston kattavuutena kaikista väärennöksistä pidetään asiantuntijoiden mukaan ylittävän jopa 95%, ja myös uudet väärennökset saadaan sivuille nopeasti. Jos epäilet antiikin rahan olevan väärennös, kannattaa katsoa yllä olevan linkin kautta ja varmistaa asia.

SNYn RÖNTGENFLUORESENSSI SPEKTROMETRI

Pääosan väärennöksistä pystyy tunnistamaan rahaa tarkasti tutkimalla oheisen tukipaketin avulla jo kotikonstein. Teknologiaa kuitenkin kannattaa hyödyntää hyvän lopputuloksen varmistamiseksi sekä väärennösten tunnistamisen nopeuttamiseksi. Yhdistyksellä on röntgenfluoresenssi spektrometri (XRF). XRF:llä saadaan paremmin ja nopeammin väärennöksiä kiinni, esimerkiksi väärennökset, joissa metallipitoisuus on erilainen kuin alkuperäisessä saadaan jatkossa tunnistettua nopeasti.

XRF:stä on erityisesti apua kultaraha- sekä hopearahaväärennösten tunnistamisessa. XRF:llä voidaan myös tehdä parempaa tutkimusta suomalaisista ja ulkomaalaisista rahoista. Jatkossa voidaan tutkia esimerkiksi ilmoitettujen metallipitoisuuksien paikkansa pitävyyttä, suomalaisten metallirahojen metallipitoisuuksia (esimerkiksi uusien varianttien tunnistamiseksi), inflaation vaikutusta metallipitoisuuksiin esimerkiksi antiikin rahoissa sekä väärennettyjen rahojen esiintyvyyttä että niissä käytettyjä materiaaleja.

XRF-mittaukset ovat jatkossa myös yksi uusi yhdistyksen palvelu, jolla edesautetaan numismaattista harrastusta ja tiedettä. Yhdistyksen jäsenet hyötyvät XRF:stä osallistuessaan huutokauppoihin. Lisäksi jäsenet saavat mittauttaa rahojaan kerhoiltojen yhteydessä tai sopimalla Yhdistyksen toimihenkilöiden kanssa siitä esimerkiksi sähköpostitse mittauksesta. Mittauksia jäsenet voivat teettää etukäteen sopimalla kohtuudella, ei kuitenkaan rajattomasti. Sen lisäksi, jos jäsenillä on mielenkiintoisia tutkimusprojekteja XRF:n käytölle (kuten metallipitoisuuksien muutokset eri ajanjaksoina, väärennökset jne.), yhdistys voi tukea näissä projekteissa sopimuksen mukaan. Tyypillisesti tutkimusprojektin tulisi johtaa kirjoitukseen yhdistyksen nettisivuille tai Numismaattiseen Aikakauslehteen.

Yhdistyksen XRF-työkalu on merkiltään Niton DXL800. Se on pöytämallia, joka on todettu kestävyydeltään ja tulosten luotettavuuden kannalta paremmaksi kuin kannettava malli. Pöytämalli sopii myös Yhdistyksen tarpeisiin parhaiten, koska tarvetta jatkuvalle laitteen siirtelylle ei ole. Laite on Yhdistyksen toimitiloissa Mechelinkadulla. Laitteella voidaan mitata ja varmistaa tutkittavien kohteiden metallien pitoisuudet kohdetta rikkomatta, tai sen kuntoon vaikuttamatta. Laitetta voidaan käyttää metallirahojen lisäksi myös mitalien, kunniamerkkien ja korujen metallipitoisuuksien analysointiin. Tärkeimpiä alkuaineita ovat kulta, hopea, platina, kupari ja nikkeli, joiden pitoisuudet laite pystyy hyvin tunnistamaan. Laite voi tunnistaa myös pinnoituksen. Mainittujen metallien lisäksi laite tunnistaa yli 20 muuta alkuainetta.

SNY:n Niton DXL800 röntgenfluoresenssispektrometri

SNYn VÄÄRENNÖSKOKOELMA

Yhdistys on viimeisen reilun viiden vuoden aikana koonnut huutokauppoihin tarjotuista, ja väärennöksiksi havaituista kohteista oman väärennöskokoelmansa. Kokoelmassa on jo noin 500 kohdetta, ja määrä kasvaa vuosittain useilla kymmenillä ja jopa yli sadalla kohteella. Kohteissa on jo jonkin verran toistuvuutta, mutta uusia mielenkiintoisia väärennöskohteita löytyy vuosittain useita.

Väärennöskokoelma on kaikkien tutustuttavissa yhdistyksen toimitiloissa Mechelininkadulla. Se on jaoteltu kohteiden tyypin mukaan setelirahakohteisiin, Suomen metallirahoihin, Venäjään sekä antiikin metallirahoihin. Kokoelman yhteydessä on myös perustunnistusvälineistö kuten tarkka luuppi, vaaka, mitta sekä hopearahaväärennösten tunnistamiseen tarkoitettu magneettirata.

Osa SNY:n Maneesikadun toimiston väärennöskokoelmasta

Yhdistyksen väärennöskokoelma onkin hyvä loppusijoituspaikka löydetyille väärennöksille, koska sinne tallennettuna väärennökset ovat poissa kierrosta ja eivät näin enää aiheuta ongelmia jatkossa. Onkin hyvin suositeltavaa, että väärennöksen löytyessä sitä ei enää laiteta kiertoon tai edes talteen vaan se lahjoitetaan esimerkiksi yhdistykselle tai väärennös tuhotaan. Väärennöskokoelman yhteydessä on myös kaiverrin, jolla väärennöksen voi merkitä esimerkiksi C-merkinnällä. Merkityt kopiot ovat myös sallittuja keräilykohteita, koska silloin erehtymisvaaraa ei enää ole myöhemminkään rahan omistusketjussa.